Second group meeting in the Netherlands

Happy 2023! Gelukkig Nieuwjaar en Feliz Año!

Nothing good in life happens without effort. Restoring and repopulating an abandoned village is an ambitious goal. And we are doing this in a time of instant gratification and massive distraction from our gadgets. But the rewards are huge too: liberty in our lifetime, for our children, and our community.

This is why, when speaking for myself, I love to be able to focus on one thing at a time. Cutting and trimming the jungle in our village, for example. And this coming year, restoring the roof, floor, doors & windows, plumbing and so forth, of our first house.

Niets goeds in het leven gebeurt zonder inspanning. Een verlaten dorp herstellen en herbevolken is een ambitieus doel. In een tijd waarin onze gadgets ons telkens afleiden, is het soms lastig om de focus te houden op lange termijn doelen. Maar de beloning van ons streven is groots. Meer vrijheid voor onszelf, onze kinderen en onze gemeenschap.

Daarom vind ik het, als ik voor mezelf spreek, heerlijk om me op één ding tegelijk te kunnen concentreren. Bijvoorbeeld het maaien en snoeien van het struweel in ons overgroeide dorp. En dit komende jaar, het herstellen van het dak, de vloer, deuren en ramen, loodgieterswerk enzovoort, van ons eerste huis.

Restoring the whole village as well as repopulating it will take many years, perhaps even a life’s work. And it will be an amazing journey. It already is!

It was a tremendous joy to see so many of you at our meeting, considering to partake in this project. You realized that talking about freedom only means something when it is followed by action. Thank you for coming and joining our community towards a better future!

Het zal vele jaren duren om ons dorp te herstellen en opnieuw te bevolken. Wellicht is het een levenswerk, maar bovenal een fantastisch avontuur!

Het heeft me verheugd om met zovelen te spreken op onze bijeenkomst. Jullie snappen dat praten over vrijheid alleen zin heeft wanneer het wordt opgevolgd met daden. Hartelijk dank voor jullie komst en deel te nemen aan onze gemeenschap voor een betere toekomst!

PS: I prepared information packages for individual houses that you might be interested in. Contact me for more information

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top